Slide

Kiedy podejrzewać zaburzenia odporności u dzieci

Kiedy podejrzewać zaburzenia odporności u dzieci

Zdrowe dziecko w wieku przedszkolnym choruje zazwyczaj kilka razy w roku na infekcje wirusowe górnych dróg oddechowych, zazwyczaj o łagodnym przebiegu. Za normę uznaje się do  8 takich zachorowań w ciągu roku kalendarzowego i jest to związane z nabywaniem odporności w czasie procesu dojrzewania układu immunologicznego małego dziecka.  Szybszemu nabywaniu odporności sprzyjają szczepienia ochronne, zdrowy styl życia - dieta, aktywność fizyczna i odpoczynek.

 Kiedy należy podejrzewać zaburzenia odporności u dziecka?

Jeśli obserwujemy następujące objawy:

- brak przyrostu masy ciała i zahamowanie wzrastania;
- występujące dwa razy lub więcej w ciągu roku ciężkie zakażenia, trwające dwa miesiące lub dłużej pomimo stosowania antybiotykoterapii;
- występujące dwa razy lub więcej w ciągu roku zapalenie płuc; 
- występujące cztery razy lub więcej w ciągu roku zakażenie ucha;
- powtarzające się głębokie ropnie skórne lub narządowe;
- przewlekająca się grzybica jamy ustnej i skóry;
- konieczność długotrwałej antybiotykoterapii dożylnej;
- występujące dwa razy lub więcej zakażenia tkanek miękkich, w tym posocznica;
- wywiad rodzinny wskazujący na pierwotne niedobory odporności.


Pierwotne niedobory odporności u dzieci należy podejrzewać, gdy obserwujemy opóźnione ząbkowanie, opóźnione odpadnięcie pępowiny , małopłytkowość , ciężkie zapalenia skóry,  trudności w leczeniu obturacyjnych zapaleń oskrzeli, rozstrzenie oskrzeli,  nietypowe choroby autoimmunologiczne, zmiany w budowie ciała zwłaszcza twarzy (dymorfizm),   częściowy albinizm,  nieprawidłowa budowa włosów,  zmiany naczyniowe ,  zapalenia dziąseł, owrzodzenia, afty , nieprawidłowe gojenie ran , ropnie węzłów chłonnych,  ropnie migdałków,  powiększenie narządów wewnętrznych ( wątroby, śledziony), przewlekłe  zapalenia naczyń.

Przyczynami niedoborów odporności mogą być uwarunkowania genetycznie lub nabycie w przebiegu innych chorób. Diagnostyka niedoborów odporności wymaga wykonania szeregu specjalistycznych badań z oceną liczby i funkcji komórek układu odpornościowego i/lub przeciwciał ( immunoglubulin) .

Leczenie zaburzeń odporności w zależności od rozpoznania jest zindywidualizowane. pod opieką doświadczonego immununologa klinicznego.